Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: (068) 459 59 39
Szkoła Podstawowa
O nas
Informacje
Nasze sukcesy
Wydarzenia szkolne
Wydarzenia sportowe
Dokumentacja szkoły
Wolontariat
Projekty unijne
Klub tolerancji

Przedmiotowe systemy oceniania

Średnia ocen na poszczególne oceny szkolne: 

  • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią poniżej 1,60
  • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 1,60 ÷ 2,65
  • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 2,66 ÷ 3,65
  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 3,66 ÷ 4,65
  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 4,66 ÷ 5,15
  • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią powyżej 5,15  oraz uzyskał bardzo dobrą ocenę semestralną (roczną) wynikającą ze średniej arytmetycznej ważonej lub uzyskał bardzo dobre wyniki w zawodach przedmiotowych dowolnego stopnia (jeżeli zakres tematyczny konkursu wykraczał poza obowiązujący w danej klasie program nauczania i poziomem trudności go przewyższał).


Przedmiotowe Zasady OcenianiaBiologia

Chemia

EDB

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Język polski

Języki obce

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Religia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne

Zajęcia artystyczne

Zajęcia technicznewstecz
baner